``


Information you need to have !!

Informatie die je moet hebben.

Facebook link for registration/timetable : click here

facebook link voor de registratie en de planning.

Floorplan: click here

Grondplan.

Let’s Change, Don’t Change; een expositie/happening georganiseerd door een nieuwe garde jonge kunstenaars die willen afstappen van het traditionele, statische gegeven van de expo als kijkshow.

Deze manifestatie biedt de bezoeker een dynamische ervaring waarin hij/zij meermaals geprikkeld wordt door een kunstwerk, lezing, workshop, performance of filmvertoning. Hierin staat de live dimensie, het educatieve, de dialoog en de samenwerking centraal. De actieve rol van de bezoeker is cruciaal binnen ons project.

Binnen de artistieke wereld zal er nooit een gelijkgestemde visie op de toekomst zijn. Kunstenaars staan bekend om hun kritische houding tegenover de maatschappij en breken maar al te graag met de status-quo. Daarom roepen ook wij “Let’s Change!”. Maar is die voortdurende vernieuwing wel nodig, of zelfs mogelijk? Is het noodzakelijk om steeds de fundamenten terug af te breken die ons zo veel rust geven? Het verleden heeft het heden ook veel geboden, wat goed is, is goed. Misschien toch maar Don’t Change...

De expo gaat niet over één bepaald thema waar de kunstwerken aan moeten voldoen, maar draagt eerder een gedeelde mentaliteit in zich. We zetten ‘klassieke kunst’ - museaal werk dat op een traditionele manier getoond wordt - tegenover een interactieve vorm van tonen. Onze vraag luidt: is er noodzaak tot verandering binnen de kunstwereld of is er juist nood aan de terugkeer van het klassieke?

“Het nieuwe type kunstinstituut kan geen kunstmuseum meer zijn zoals het tot nog toe steeds is geweest, maar zal helemaal geen museum meer zijn. Het nieuwe type zal meer op een energiecentrale 
lijken, een producent van nieuwe energie.” (Alexander Dorner, The Way Beyond ‘Art’: The Work of Herbert Bayer, ReInk Books, 2017 (1947), p.116.)

Het ultieme doel van Let’s Change, Don’t Change is om het hele begijnhof van 1 juli tot 18 juli om te toveren tot een creatieve oase waar de dialoog centraal staat.